Menu

HISTORIE WATSU VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

Historicky první oficiální kurz Watsu v ČR zorganizovala Dita Linhartová v roce 2012 se zahraničním lektorem Giannim De Stefanim. Následně brzy po té u nás vzniklo první vzdělávací středisko  Watsu Czech (WT academy s.r.o) v součinnosti se Sdružením vodních terapeutů, z.s. (SVT), založeném v roce 2013, které bylo po splnění mezinárodních lektorských požadavků zapsáno v mezinárodním registru Watsu škol WABA pod názvem Watsu Czech Institute v roce 2014 na základě  lektorského oprávnění, které v tomto roce obhájila Dita Linhartová, prezidentka bývalého SVT a současného spolku Watsu for Health, jenž se v roce 2020 od Watsu Czech oddělil.

V současné době se v ČR zájemci o Watsu školení mohou vzdělávat ve třech různých školách s několika dalšími českými i zahraničními lektory.

Škola Watsu for Health se primárně zaměřuje na oblast zdraví a posouvá Watsu do hlubších terapeutických a fyzioterapeutických rovin.  Klade si za cíl poskytovat vysoce kvalitní a standardizované služby v oblasti aquaterapií s důrazem na inovační techniky Watsu, které jsou v hlubším souladu s ergonomickým a fyziologickým prováděním jednotlivých pohybů a v tomto směru také komplexně vzdělávat a školit nové terapeuty i současné členy spolku, jenž dále nabízejí své odborné služby v rámci zdraví široké veřejnosti i lidem s různými speciálními zdravotními potřebami. Proto také Dita Linhartová absolvovala v roce 2022 další instruktorský výcvik, ve kterém prošla přeškolováním v inovaci jednotlivých Watsu pohybů, které bude nyní nově přes Watsu for health šířeno dál, za což s úctou děkuje všem svým významným učitelům z minulosti, zejména Giannimu De Stefanimu a Keli Procopio a současným učitelům, Tomaszovi Zagórskému a spol. se kterými se mohla učit být nejen dobrým terapeutem, ale také učitelem.