Menu

Metoda Watsu® posloužila jako zdroj inspirace pro mnohé formy rehabilitační vodoléčby. Tento proces nabízí klientům hluboký stav relaxace, svalové protažení, kloubní mobilizaci a masáž. Odborně vyškolení profesionálové při své práci vždy kladou důraz na individuální potřeby, fyzický a duševní stav každého klienta. V současné době patří metoda Watsu® v několika zemích Evropy mezi uznávanou rehabilitační metodu.

 

VZNIK A HISTORIE METODY WATSU®

 Metodu WATSU® (Vodní Shiatsu) vyvinul pan Harold Dull v roce 1980. Postupně byla tato metoda ve spolupráci s fyzioterapeuty doplňována o efektivní prvky protahování, uvolňování a masírování. WATSU® se brzy rozšířilo a začalo se vyučovat na profesionální úrovni. První vzdělávací středisko bylo založeno v Harbin Hot Springs v Kalifornii. Ředitelem a zakladatelem této školy byl výše uvedený Harold Dull, který následně založil mezinárodní asociaci WABA (Worldwide Aquatic Bodywork Association). Do Evropy se WATSU® dostalo v 90.tých letech. V roce 1993 byl založen první evropský vzdělávací institut ve Švýcarsku.
V následujících letech byla metoda začleněna do rehabilitačních programů ve zdravotnických střediscích a lázních v různých koutech světa. Nesčetné uspořádaných kurzů, seminářů a přednášek je pod přísným dohledem Worldwide Aquatic Bodywork Association, kde jsou zapsané všechny akreditované vzdělávací instituty, které se postupně začali objevovat v mnohých zemích.

 

HISTORIE WATSU®  V ČR


První mezinárodně certifikovaní profesionálové (praktici) s ukončeným vzděláním, kteří se metodu učili většinou v zahraničí, se u nás v republice objevují v letech 2013. Vzdělávací proces praktikům obvykle zabere několik let, ve kterých si musí osvojit nejen techniku správného provádění, ale procházejí i dlouhým procesem osobního rozvoje. Součástí studijního programu je osvojení techniky v různých stupních pokročilosti a znalosti anatomie. Certifikovaní profesionálové si dále mohou rozšiřovat své vzdělání a praxi v dalších specializovaných kurzech, které se spadají do oblasti rehabilitace, sportu, psychologie i těhotenství. Certifikovaný praktik se může profesně rozvíjet a postupně se dopracovat až k lektorské licenci, která lektora opravňuje k založení vzdě

Prvním vzdělávacím institutem v České republice byla škola Watsu Czech (WT academy s.r.o) v součinnosti se Sdružením vodních terapeutů, z.s. (SVT), založeném v roce 2013 a zapsaném v mezinárodním registru Watsu škol WABA pod názvem Watsu Czech Institute v roce 2014 na základě prvního lektorského oprávnění, které v ČR získala Dita Linhartová, prezidentka bývalého SVT a současného spolku Watsu for Health, který se v roce 2020 od Watsu Czech udělil.

Watsu for Health si dává za cíl poskytovat vysoce kvalitní a standardizované služby v oblasti aquaterapií s důrazem na inovační techniky Watsu, které jsou v hlubším souladu s ergonomickým a fyziologickým prováděním jednotlivých pohybů a v tomto směru také komplexně vzdělávat a školit nové terapeuty i současné členy spolku, jenž dále nabízejí své odborné služby v rámci zdraví široké veřejnosti i lidem s různými speciálními zdravotními potřebami. 

 

 

 

 

 


Zakladatel Harold Dull (USA) 

je zakladatelem vodní terapie Watsu®. Studoval na univerzitě ve Washingtonu, kde získal titul BA a MA. V roce 1955 se mimo jiné začal také věnovat psaní poezie. Od roku 1976 studoval Zen Shiatsu v Americe a v Japonsku u Shizuto Masunagy, původního tvůrce Shiatsu.
Začátkem 80. let krom výuky ve škole shiatsu a masáží v Harbin Hot Springs v Kalifornii začal také objevovat možnosti práce s lidským tělem v teplé vodě termálních pramenů, přičemž spojil různá dechová cvičení s vědomou přítomností a protahováním meridiánů. Postupně do této práce vkládal i další prvky Zen Shiatsu. Tuto novou techniku, přinášející klientovi hlubokou relaxaci se silnými fyzickými i emocionálními účinky, pojmenoval Watsu (Water Shiatsu). Spolu s dalšími terapeuty, maséry a cvičiteli jógy ji v nadcházejících letech dál rozvíjel. Je také jedním ze zakladatelů Mezinárodní asociace vodních terapeutů (WABA). Koncem osmdesátých a počátkem devadesátých let začalo mnoho fyzioterapeutů a dalších poskytovatelů zdravotní péče využívat Watsu u svých pacientů, především pro léčbu ortopedických a neurologických obtíží. Ve stejném období se však také někteří zastánci konvenční zdravotní péče tuto metodu snažili zpochybnit, především kvůli jejím základům vycházejícím ze shiatsu a těsnému fyzickému kontaktu mezi terapeutem a klientem. Ovšem stále stoupající počet terapeutů, kteří Watsu začlenili do svých léčebných programů, pomohlo tento odpor postupně překonat a v současné době je Watsu součástí běžně nabízené péče v mnoha lázních, klinikách, zdravotnických centrech a nemocnicích po celém světě.