Navigace

NÁPLŇ KURZŮ WATSU CZECH INSTITUT

vzdělávací středisko WATSU CZECH INSTITUT zapsané v mezinárodním registru Worldwide Aquatic Bodywork Association (WABA) v roce 2014

Výukové hodiny jednotlivých kurzů jsou platné pro mezinárodní studijní program  WABA a zapsány v mezinárodním registru WABR.

 

 

  JEDNOTLIVÉ PROGRAMY A NÁPLŇ KURZŮ

a) STUDIJNÍ PROGRAM pro poskytovatele Watsu (stupeň Watsu 1, 2 + 500h masérských kurzů)

b) STUDIJNÍ PROGRAM pro Watsu terapeuty a profesionální Watsu terapeuty
 (stupeň Watsu 1, 2, 3 + doplňující kurzy viz. tabulka studijního programu) 

c) STUDIJNÍ PROGRAM pro pečující o pacienty s nervosvalovým onemocněním (stupeň Watsu 1 + specifikace onemocnění) 

d) SEBEZKUŠENOSTNÍ PROGRAM pro práci v rodině a s přáteli (stupeň Watsu Basic)

 

WATSU® 

16 hodin

3750,- Kč

Základní část technické sestavy nad hladinou

-              Určeno široké veřejnosti i profesionálům zaměřených na práci s tělem 

-              Základní sestava prvků Watsu® 

-              Utvoření nové sebezkušenosti s vodou 

-              Zažití stavu beztíže

-              Základy posturální práce a podpory 

-              Základy respiračních cvičení 

-              Základy uzemňování 

-              Základy Tantsu jogy (energetická práce na suchu) 

-              Výukový materiál

 

WATSU® 1 - Transition Flow

34 hodin 

8840,- Kč

1. část technické sestavy nad hladinou 

(*Watsu Basic + Transition Flow = WATSU1 – 50h.) 

- Určeno absolventům Watsu Basic® 

- Kompletace základní sestavy s novými prvky 

- Základní protahovací prvky 

- Plynulost (zlepšení plynulosti přechodů mezi jednotlivými prvky) 

- Posturální práce a stabilita 

- Prohlubování zažívání stavu beztíže 

- Tantsu joga (energetická část na suchu) 

- Výukový materiál

 

WATSU® 2

50 hodin 

12.590,- Kč

2. část technické sestavy nad hladinou 

-              Určeno absolventům Watsu1® se zájmem o prohloubení studia 

-              Připojení navazujících prvků s intenzivnějším protahováním 

-              Seznámení s meridiány - energetizující práce a její využití ve Watsu® 

-              Hara masáž (masáž dutiny břišní) 

-              Meditační cvičení 

-              Zlepšování stability 

-              Tantsu joga (energetická práce na suchu) 

-              Výukový materiál

 

WATSU® SPECIAL NEEDS - REHABILITAČNÍ WATSU

25 hodin 

6.300,- Kč

-              Určeno absolventům Watsu2® a budoucím profesionálům 

-              Rozšíření anatomie 

-              Specializace na specifické potíže pohybového aparátu 

-              Náprava svalové dysbalance 

-              Diagnostika 

-              Využívání správných technik pro jednotlivé dysfunkce 

-              Uvolňující masáž na nudlích a polštářcích 

-              Zhodnocení individuálního přístupu 

-              Praktický nácvik s klienty 

-              Výukový materiál 

 

WATSU3® – Free flow  

50 hodin 

12.590,- Kč

Volné plutí na hladině 

-              Určeno budoucím profesionálům vodních terapii 

-              Nové volně užívané protahovací prvky 

-              Prohlubování kvality vztahu mezi dávajícím a přijímajícím 

-              Intuitivní práce 

-              Volné plynutí („boříme“ naučené technické sestavy a pracujeme volně) 

-              Výukový materiál 

 

OCEANIC BODYWORK AQUA® (OBA) 

práce pod hladinou 

OBA BASIC® 

9 hodin 

1890,- Kč

-              Určeno absolventům Watsu Basic® 

-              Seznámení s principy práce pod vodou 

-              Užití nosního skřipce 

-              Základy respiračních technik 

-              Základní prvky pod vodou

 

OBA1® – Oceanic Bodywork Aqua® -  Fluid body for Watsuer  

25 hodin 

6295,- Kč

-              Určeno absolventům Watsu Basic® a Watsu1® 

-              Opakování OBA Basic 

-              Práce nad hladinou (Watsu1® nebo OBA1®) 

-              Relaxační práce a masážní techniky na hladině 

-              Energetizující masáž na nudli a polštářku 

-              Mobilizační techniky 

-              Respirační techniky a respirační reflexy 

-              Zvyšování kvality uvědomění vlastního těla a dechu 

-              Tanec 

-              Cvičení stability a vycentrování těla 

-              Osobní procesy a jejich integrace v rámci skupiny 

-              Meditace 

-              Výukový materiál

 

OBA2® – Oceanic Bodywork Aqua®

60 hodin 

14.400,- Kč

-              Určeno absolventům Watsu1 (Watsu2®) a OBA1® 

-             Široké rozšíření nových prvků pod vodou  

-             Hluboké osobní procesy  

-             Zdokonalení a prohlubování všech částí OBA1 ®

 

WATSU MEDITACE® 

16 hodin 

3750,- Kč

-              Určeno absolventům různé pokročilosti vodních terapii (i široké veřejnosti) 

-              Sebezkušenostní techniky 

-              Poznávání a uvědomění si sebe sama 

-              Zkvalitňování vztahů 

-              Osobní růst 

-              Různé využití meditačních technik 

-              Zaměření na koncentraci  

-              Práce na suchu i ve vodě 

-              Výukový materiál 

TANTSU1® 

50 hodin 

12.590,- Kč

 42 hodin práce na suchu + 8 hodin práce ve vodě 

-          zkoumání sledu pozic a pohybů podobných józe ”YogaContact-Stretching” 

-          protahování meridiánů, svalů a uvolňování kloubů pomocí vlastního těla 

-          seznámení s meridiány a energetickými body – čakrami 

-          postup "TANTSU" session 

-          práce s tělem vedená dechem přijímajícího, čímž současně uvolňujeme fyzické tělo a mysl a zárověň zvyšujeme životní energii 

-          získané vědomosti jsou využitelné pro práci ve vodě – watsu