Navigace
Watsu® (vodní shiatsu) patří mezi hlavní vodní terapii, ze které vycházejí i další méně známé techniky - například Oceanic Bodywork Aqua® , Wata® a jiné. Watsu® posloužilo jako zdroj inspirace pro mnohé formy rehabilitační vodoléčby, protože během této terapie klienti zažijí relaxaci, protažení, mobilizaci i masáž. Vždy je kladen důraz na  individuální potřeby, fyzický a duševní stav každého klienta. V současné době je WATSU® v několika zemích Evropy uznávanou léčebnou metodou hrazenou zdravotními pojišťovnami.

HISTORIE VODNÍ TERAPIE WATSU®  V ČR


První mezinárodně certifikovaní terapeuti s ukončeným vzděláním, kteří se vzdělávali většinou v zahraničí, se u nás v republice objevují od roku 2013/2014. Studijní program obvykle trvá několik let a jeho součástí jsou nejen praktické dovednosti a anatomické znalosti, ale především osobní rozvoj. První certifikovanou terapeutkou a lektorkou (Watsu Practicioner, Watsu Instructor) zapsanou v mezinárodním registru Worldwide Aquatic Body Work Association (dále jen WABA) je DITA BARTOŇOVÁ, která následně se svými přáteli Zdenkou Jášovou a Romanem Nedvědem založila Sdružení vodních terapeutů (SVT) a v ČR také první vzdělávací institut WT academy s.r.o. Tato škola přísně dodržuje podmínky mezinárodního vzdělávání podle WABA , a to od svého vzniku.

V letech 2017/2018 se objevuje první vlna nově certifikovaných terapeutů z českých vzdělávacích institutů: WT academy s.r.o. (Watsu-Czech) a Aquahealing institut.

REGISTR OF WATSU PRACTICIONERS IN CZECH REPUBLIC

VZNIK A HISTORIE VODNÍ TERAPIE WATSU® V ZAHRANIČÍ

 WATSU® (Vodní Shiatsu) přivedl na svět pan Harold Dull v roce 1980. Postupně byla tato technika rozvíjena o prvky masáží, protahování, uvolňování a další techniky péče o tělo a WATSU začalo být brzy profesionálně využíváno. Vzdělávání WATSU začalo nejdříve fungovat ve škole Harbin Hot Springs v severní Kalifornii. Ředitelem této školy Harbin Shiatsu byl výše uvedený Harold Dull, který následně založil sdružení WABA (Worldwide Aquatic Body Work Association), které techniku dodnes šíří po celém světě a dohlíží na kvalitu profesionálního vzdělávání.
WATSU® se postupně začalo objevovat také v evropských zemích. V roce 1990 vyučoval Harold Dull této metodě poprvé ve Švýcarsku. V roce 1993 byl ve Švýcarsku založen první evropský vzdělávací institut pro práci s tělem ve vodě.
V následujících letech se podařilo v lázních a léčebných klinikách ve světě uspořádat nesčetné množství kurzů, seminářů a přednášek.

 

 


Zakladatel Harold Dull (USA) 

je zakladatelem vodní terapie Watsu®. Studoval na univerzitě ve Washingtonu, kde získal titul BA a MA. V roce 1955 se mimo jiné začal také věnovat psaní poezie. Od roku 1976 studoval Zen Shiatsu v Americe a v Japonsku u Shizuto Masunagy, původního tvůrce Shiatsu.
Začátkem 80. let krom výuky ve škole shiatsu a masáží v Harbin Hot Springs v Kalifornii začal také objevovat možnosti práce s lidským tělem v teplé vodě termálních pramenů, přičemž spojil různá dechová cvičení s vědomou přítomností a protahováním meridiánů. Postupně do této práce vkládal i další prvky Zen Shiatsu. Tuto novou techniku, přinášející klientovi hlubokou relaxaci se silnými fyzickými i emocionálními účinky, pojmenoval Watsu (Water Shiatsu). Spolu s dalšími terapeuty, maséry a cvičiteli jógy ji v nadcházejících letech dál rozvíjel. Je také jedním ze zakladatelů Mezinárodní asociace vodních terapeutů (WABA). Koncem osmdesátých a počátkem devadesátých let začalo mnoho fyzioterapeutů a dalších poskytovatelů zdravotní péče využívat Watsu u svých pacientů, především pro léčbu ortopedických a neurologických obtíží. Ve stejném období se však také někteří zastánci konvenční zdravotní péče tuto metodu snažili zpochybnit, především kvůli jejím základům vycházejícím ze shiatsu a těsnému fyzickému kontaktu mezi terapeutem a klientem. Ovšem stále stoupající počet terapeutů, kteří Watsu začlenili do svých léčebných programů, pomohlo tento odpor postupně překonat a v současné době je Watsu součástí běžně nabízené péče v mnoha lázních, klinikách, zdravotnických centrech a nemocnicích po celém světě.