Navigace

PODROBNÝ PROGRAM AKCÍ 

WATSU POMÁHÁ

 V roce 2018 jsme v rámci projektu „Podpora potřebných rodin“ získali finanční dar, díky kterému mohly navštěvovat Watsu® děti s tělesným nebo mentálním postižením tak, aby to nezatěžovalo rodinný rozpočet. V projektu bylo myšleno i na jejich rodiče, kteří jsou často opomíjeni a vzhledem k jejich neustálému vytížení, je potřeba věnovat péči i jim.Díky velkému úspěchu celého projektu a pozitivního ohlasu od zúčastněných rodin jsme se rozhodli pokračovat v hledání možností další pomoci.Každý, kdo jakoukoli částkou přispěje do projektu „Watsu® pomáhá“, může zvolit konkrétního příjemce daru volbou příslušného variabilního symbolu nebo může přispět do společného fondu, odkud postupně rozdělíme finance mezi všechny vybrané rodiny.Číslo transparentního účtu „Watsu pomáhá“:  1122339939/5500 , v.s. 111
více na Watsu pomáhá - Sdružení vodních terapeutů

Foto: Johana Kratochvílová

 

WORLD WATSU WEEK

Během Mezinárodního týdne Watsu® jsme nabízeli ½ hodinové zkušební terapie v bazénu, jako „ochutnávku“ na vlastním těle.  
 Watsu® Round – workshop, kde si klienti vyzkoušeli Watsu® sami jako „dávající“ i jako „přijímající“. Pracovalo se ve trojicích, přijít jste mohli s přáteli nebo s rodinou. Tato zkušenoost pomohla pochopit základní principy této ojedinělé techniky.  
 Tantsu – technika prováděná v pohodlném oblečení, využívající tlaku, tahu a masáže. Na workshopu si opět každý mohl ve dvojicích vyzkoušet roli „přijímacího“ i „dávajícího“. Tantsu vzniklo jako varianta Watsu® pro ty, kteří nemohou využít výhody vodního prostředí. Pracovalo se na zemi na podložkách a polštářích.  
 Doprovodné akce -  promítání filmů s tématikou vody, přednášky, konzultace, ukázky dalších technik ve vodě – vždy podle možností a zájmu v místě konání. V celé České republice se do Mezinárodního týdne Watsu® zapojilo 11 terapeutů a 10 studentů.S Watsu® a ostatními technikami vodních terapií se nově seznámilo více než 230 osob.169 lidí si vyzkoušelo Watsu® "na vlastní kůži" a 38 lidí poprvé zažilo Tantsu.Akce probíhaly na 10-ti místech naší republiky. 
 Více na World Watsu Week - Sdružení vodních terapeutů

Foto: Johana Kratochvílová

WORKSHOP WATSU PRO RODINY 
END DUCHENNE

Z PRVNÍHO WATSU WORKSHOPU PRO END DUCHENNE SI RODIČE A DĚTI ODNESLI NOVÉ INFORMACE A PŘEDEVŠÍM OSOBNÍ ZÁŽITKY. Po uvolňující individuální terapii, kterou každý z účastníků zažil na vlastním těle se rodiče ve spolupráci s terapeuty naučili pár prospěšných triků, které je možné s dětmi ve vodě provádět a dozvěděli se například, jakým způsobem pobyt ve vodě ovlivňuje náš organismus. Jsme vděční za společně prožité chvíle a těšíme se na další vodní setkání, protože věříme v jejich celkovou prospěšnost. 
Více na END DUCHENNE - Naděje dětem, které ztrácí sílu

Foto: Johana Kratochvílová

www.svt-czech.cz

www.worldwatsuweek.com