Navigace

PROJEKTY A SPOLUPRÁCE

Vzniklé a NOVĚ připravované projekty jsou inspirovány životním osudem Dity Bartoňové, zakladatelky mezinárodního českého vzdělávacího institutu Watsu Czech Institute a prezidentky Sdružení vodních terapeutů, pro kterou se hlavní profesní motivací stal její syn trpící vážným nervosvalovým onemocnění (Duchennova svalová dystrofie). 

Její cíle a aktivity často směřují k pomoci druhým, zejména těm, které postihl podobný osud. Svým vývojem si v uplynulých letech prošla i spolupráce s bývalými kolegy. Jejich spolupráce byla v mnohém záslužná, i když v závěru vedla k rozdílným názorům a pracovnímu oddělení, což ji vyprofilovalo zejména pro práci s handicapovanými, ve které se zaměřuje na propojování osobních a profesních zkušeností formou rozšiřování těchto cílů a vizí v nově navazované spolupráci s podobně smýšlejícími jedinci a organizacemi jako jsou

PACIENTSKÁ ORGANIZACE END DUCHENNE, z.s.
www.endduchenne.cz

EUROPEAN ALIANCE OF NEUROMUSCULAR DESORDERS ASSOTIATIONS
www.eamda.eu

SDRUŽENÍ VODNÍCH TERAPEUTŮ, z.s.
www.svt-czech.cz

PLAVECKÁ AKADEMIE BEZ BARIÉR
http://www.kontaktbb.cz/

WORLDWIDE AQUATIC BODYWORK ASSOCIATION - WABA
www.watsu.com

WORLD WATSU WEEK
www.worldwatsuweek.com